Zoeken

Webdesign en CMS

Webdesign

Het webdesign, de webcontent en de inrichting van het Content Management Systeem (CMS) binnen deze website zijn speciaal ontwikkeld voor George Janssen Sportmassage en zijn derhalve auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u delen van deze website, het webdesign of de webdeveloping wilt overnemen voor eigen gebruik dient u hiervoor toestemming te vragen aan JJ Communicatie.

Wanneer u feitelijke onjuistheden of onvolkomenheden signaleert in deze website waarderen wij het als u ons daarover informeert, zodat mogelijke onvolkomenheden kunnen worden verbeterd.

Aanvullende gegevens